sobota, 06 lutego 2016
Start Sejm Sejm aprobuje pakt fiskalny
Sejm aprobuje pakt fiskalny PDF Drukuj Email
Obrady Sejmu i PE - Sejm i Senat
12 maja 2012

Polski Sejm popiera wprowadzenie do unijnego prawodawstwa mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro. Mechanizm wzmacnia dyscyplinę budżetowa strefy euro kosztem realnej gospodarki. 294 posłów i posłanek w piątkowym głosowaniu poparło ustawę w sprawie ratyfikacji zmian w traktacie UE z 2011 r. Przeciwnych było 155 osób, a jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Ustawa trafi teraz do Senatu.

Pakt Fiskalny, zdaniem krytyków, niebezpiecznie zahamuje wzrost gospodarki. Poparcie neoliberalnej wizji UE przeszło przez Sejm 11 maja – dokładnie w dniu kontrowersyjnych decyzji parlamentu w sprawie reformy emerytalnej. Koalicja rządowa wiedziała, że w tak gorącej atmosferze sejmowe „tak” dla paktu fiskalnego nie wzbudzi kontrowersji w społeczeństwie. Plan posiedzeń został dobrze ułożony.

Jeśli przegłosowana w piątek ustawa nie pozostanie zmieniona w toku dalszych prac parlamentarnych, będzie to oznaczało zgodę Polski na ratyfikację zmian w unijnym traktacie i dodanie do niego ustępu o brzmieniu: „Państwa członkowskie, których walutą jest euro, mogą ustanowić mechanizm stabilności, uruchamiany, jeśli będzie to niezbędne do ochrony stabilności strefy euro jako całości. Udzielenie wszelkiej niezbędnej pomocy finansowej w ramach tego mechanizmu będzie podlegało rygorystycznym warunkom”.


Stronami umowy mogą być tylko państwa członkowskie strefy euro. Wiceszef MSZ Maciej Szpunar poinformował, że „jeżeli Polska wejdzie do strefy euro i będzie przystępować do europejskiego mechanizmu stabilności, będzie stawała się stroną tej umowy”.

Do tej pory w żadnym dokumencie prawa międzynarodowego nie było zapisu o nadrzędnej konieczności dyscypliny budżetowej czy spłacania długów, za to w kilku – na przykład w Karcie Praw Człowieka ONZ – znaleźć można podstawy prawne do tego, by zaprzestać spłat w sytuacji, gdy brakuje na szpitale czy szkolnictwo. „Sytuacja się zmieniła. pakt fiskalny wprowadza w przypadku przekroczenia pewnych progów deficytu automatyczny mechanizm korygujący. Czy to dlatego wszystkim tak zależy, żeby jednak podpisać ten dokument bez dalszych negocjacji?”pyta Agata Czarnacka na łamach „Lewicy 24”.

Podczas marcowych Dni Gniewu w całej Polsce odbyły się demonstracje przeciw paktowi, jednak koalicja PO-PSL ignoruje „Nie dla paktu fiskalnego” protestujących wówczas w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku, Poznaniu, Katowicach i Bielsku-Białej.

Pakt fiskalny, którego głównym adwokatem w Europie są Niemcy, krytykuje również „New York Times”. „Przywódca bardziej rozważny niż pani Merkel zbudowałby silniejszą Unię Europejską, pomagając swoim sąsiadom wyjść z długów, a nie dusił ich, aż się załamią” - ocenia „NYT”.„Rozważny przywódca przypomniałby także niemieckim wyborcom, że pomyślność ich własnej, zależnej od eksportu gospodarki wymaga trwałego i wysokiego popytu w krajach sąsiednich. Im dłużej Niemcy będą nalegać na dawanie pierwszeństwa oszczędnościom fiskalnym przed wzrostem, tym bardziej jest prawdopodobne, że również gospodarka Niemiec na tym ucierpi” - pisze gazeta.

Również zwycięzca ostatnich wyborów prezydenckich we Francji jest krytyczny wobec paktu. Podczas swojej marcowej wizyty w Polsce François Hollande zapowiedział, że będzie dążył do jego renegocjacji, ponieważ pakt „nie ma koniecznego wymiaru politycznego, który pozwoliłby na negocjowanie wspólnych projektów”.„Dobra współpraca francusko-polska gwarantuje przeciwwagę dla narzucanej przez Niemcy neoliberalnej i oszczędzającej wizji Unii Europejskiej” - komentowała wówczas Czarnacka. Jak widać, Polska zamierza ta szansę zaprzepaścić.

Pakt fiskalny został uzgodniony i podpisany przez 25 krajów UE. Aby mógł wejść w życie, musi go ratyfikować co najmniej 12 z 17 państw eurolandu. Pakt został ratyfikowany przez Grecję i Portugalię. W Irlandii zostanie poddany pod referendum 31 maja .
Sondaż, przeprowadzony dla gazety "The Irish Times" przez IPSOS/MRBI wykazał, że klasa robotnicza Irlandii jest zdecydowanie przeciwna paktowi.


(km)


"Sejm przyjął ustawę ws. ratyfikacji zmian w traktacie UE z 2011 r.", Lex.pl

„New York Times” krytykuje pakt fiskalny", Niezależna.pl

Agata Czarnacka: "Fochy i rynki", Lewica24

„21 marca: Dzień Gniewu – pierwszy, ale nie ostatni”, Lewica24

Agata Czarnacka, "François Hollande w Warszawie", Lewica24 

Lewica24 (c) 2012-2013 | Redakcja i Polityka prywatności | kontakt: redakcja@lewica24.pl | Kanały RSS | Newsletter